Tretia hranica / Adam Bahdaj , Jozef Jaňák ilustr., Jozef Gerbóc ilustr. - Mladé letá, Bratislava, 1977.
Edícia Stopy
literatúra požská - romány špionážne - 884-31(087.5)
neznáma K48230 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ