Blízke diažky : Výber noviel z literatúry národov ZSSR / kol prel., Marta Lesná zost. - Smena, Bratislava, 1977.
literatúra sovietska - príbehy zo života
neznáma K50592 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ