Stratená miniatúra : Alebo aj dobrodružstvá jemnocitného mäsiara / Erich Kästner , Gabriela Vigašová prel. - Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1977.
literatúra nemecká - romány humoristické
voľná K51216 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ