Republiky ZSSR / Nina Litschauerová - Mladé letá, Bratislava, 1977.
Edícia Atlásky
ZSSR - republika - príručky - pre čitatežov od 9 rokov - 91(47)(084)
neznáma K51931 ML
K51932 MC

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ