Československá kriminologie / Jiří Nezkusil - Panorama, Praha, 1978.
Edícia Učebnice
Československo - kriminológia - vývoj - kriminalita - prevencia - príčiny - osobnosť páchateľa - recidíva - činnosť trestná - 343
neznáma K51940 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ