Jedálne : Praktická príručka plánovania, navrhovania a zariaďovania jedální / Helena Galanová prel., Jedáln zahl. - Slovart, Bratislava, 2001.
Edícia Domov plný nápadov
ISBN 80-7145-508-3
zariadenia bytové - jedálne - príručky praktické - 643
vožná K93131 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ