Právnický slovník : P - Ž / Zdeněk Madar a kol. - Panorama, Praha, 1988.
právo - slovníky - 34(03)
neznáma K52110 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ