Veľké divy sveta / Russell Ash , Branislav Varsik prel., Richard Bonson ilustr. - Slovart, Bratislava, 2001.
ISBN 80-7145-538-5
93/99 - 72 - divy sveta - chrámy - pamiatky kultúrnohistorické - sochy - Rio de Janeiro - Brazília
voľná K93133 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ