Náš dědek Josef / Jaroslav Matějka , Vladimír Kovářík ilustr. - Československý spisovatel, Praha, 1978.
Edícia Žatva
literatúra česká - romány historické - romány humoristické
neznáma K52494 D
neznáma K52495 D
neznáma K52497 MC

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ