Právna veda, právo a zákonnosť / Pavol Dojčák - Veda, Bratislava, 1977.
právo - veda právna - existencionalizmus - pozitivizmus - vzťahy právne - zákonnosť - funkcie spoločenské - 342
voľná K52690 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ