Babkine bylinky : Atlas liečivých rastlín, ich zber a použitie / Aurélia Dugasová , Dionýz Dugas , Peter Rimák ilustr. - Knižné centrum, ’ilina, 2001.
ISBN 80-8064-103-X
atlasy - rastliny liečivé - zber - použitie liečebné - 633 - zber rastlín - zber rastlín liečivých - choroby - sušenie - sušenie rastlín - čaje liečivé
voľná K93142 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ