Emil a tři dvojčata / Erich Kästner , Jitka Fučíková prel. - Státní nakladatelství dětské knihy, Praha, 1959.
literatúra nemecká - literatúra dobrodružná
K52864 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ