Uličník Motl / Šolem Alejchem , Jakub Markovič prel., Kamil Lhoták ilustr. - Svět sovětů, Praha, 1959.
literatúra židovská - romány humoristické
neznáma K53008 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ