O Petrovi Jilemnickom / Ružena Gaubeová , J. Provazník ilustr. - Slovenské nakladateľstvo detskej knihy, Bratislava, 1953.
literatúra slovenská - romány životopisné - 929 Jilemnický, P.
neznáma K53011 ML
voľná K55819 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ