Stopár / James Fenimore Cooper , Štefan Kocián prel., Teodor Schnitzer ilustr. - Mladé letá, Bratislava, 1969.
Edícia Stopy
literatúra anglická - romány dobrodružné - 820-3(087.5)
K53173 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ