Od Álp po Himaláje : S doslovom Kurta Diembergera / Hermann Buhl , Štefan Kýška prel. - Šport, Bratislava, 1965.
šport - horolezectvo - 91
voľná K20629 D
K53265 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ