Kapitáni Fregát / Nikolaj Čukovskij , Vlasta Ballová prel., Ľubomír Longauer ilustr. - Mladé letá, Bratislava, 1978.
Edícia Stopy
literatúra ruská - romány dobrodružné - 882-31(087.5)
K53306 MC
K53307 ML
neznáma K53308 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ