Austrália / Josef Brinke , Ján Poliak prel., Jaromír Vraštil ilustr. - Mladé letá, Bratislava, 1978.
zemepis - geografia - Austrália - 919
neznáma K53309 MC
neznáma K53311 ML
voľná K53312 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ