Literatúra pre predškolský vek a jej využitie v materských školách : Zborník referátov z pracovného seminára v Modre 1976 / Literatúr zahl. - Mladé letá, Bratislava, 1978.
Edícia Otázky detskej literatúry
vek predškolský - školy materské - literatúra - hry - referáty - slovesnos žudová - 372 - literatúra - literatúra detská
vožná K53340 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ