Právne formy podnikateľských vzťahov / Mikuláš Sabo - Iura Edition, Bratislava, 2005.
ISBN 80-8078-059-5
právo obchodné - právo priemyselné - súdnictvo obchodné - konania súdne - učebnice vysokoškolské - vzťahy podnikateľské - 347.7 - živnosť - podnikanie - podniky - tajomstvo obchodné - register obchodný - podniky štátne - spoločnosti obchodné - spoločnosť akciová - spoločnosť s ručením obmedzeným - spoločnosť komanditná - súťaž hospodárska - podplácanie - zodpovednosť za škodu - zmluvy - konkurz - know-how
voľná K93159 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ