Ekonómia / William D. Nordhaus , Paul Anthony Samuelson - Elita, Bratislava, 2000.
ISBN 80-8044-059-X
ekonómia - učebnice vysokoškolské - trh - štát - ponuka - dopyt - mikroekonómia - správanie spotrebiteľa - dôchodky - trh práce - kapitál - pôda - dane - efektívnosť ekonomická - ochrana životného prostredia - makroekonómia - investície - bankovníctvo - peniaze - rast ekonomický - rozvoj ekonomický - nezamestnanosť - stabilita - obchod medzinárodný - kurz menový - protekcionizmus - ekonomika globálna - ceny - deficit - devalvácia - trhy devízové - politika dôchodková - trh finančný - fúzie - ekonomika globálna - hry hazardné - chudoba - inflácia - zmeny klimatické - konkurencia - legislatíva - zdroje ľudské - menšiny - monopoly - nezamestnaní - obchod - aktíva - pasíva - neschopnosť platobná - populácia - pôžičky - sila pracovná - efekt skleníkový - trh peňažný - účty finančné - úspory - Ůstava USA - vynálezy - vyjednávanie - investície zahraničné - úroveň životná - prostredie životné - 33
voľná K93160 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ