Právo životného prostredia / Milan Štefanovič , Soňa Košičiarová , Ján Pirč - Iura Edition, Bratislava, 2001.
ISBN 80-89047-11-4
349.6(075.8) - 502.3 - právo životného prostredia - ochrana prírody - učebnice vysokoškolské
voľná K93162 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ