Marcové ídy / Thorton Wilder , Dušan Slobodník prel. - Pravda, Bratislava, 1978.
literatúra americká - romány historické - Rím - Caesar, Gaius Iulius (100-44 p.n.l.)
neznáma K54335 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ