Jaguár zo Santa Cruzu / Alberto Vojtěch Frič , Božena Trilecová prel., Božena Trilecová ilustr. - Mladé letá, Bratislava, 1978.
Edícia Stopy
literatúra česká - romány dobrodružné - romány dobrodružné - 885-34(087.5)
K54882 ML
neznáma K54883 ML
K54885 MC

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ