Právo a životné prostredie v socialistickej spoločnosti : Právne problémy tvorby a ochrany životného prostredia - Obzor, Bratislava, 1977.
právo - problémy právne - prostredie životné - ochrana prírody - články - 34 - 502
neznáma K54996 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ