Slovenská a česká literatúra na dlani : Obsahy z diel slovenských a českých spisovatežov / Anna Floriánová zost., Zora Špačková zost., Slovensk zahl. - Príroda, Bratislava, 2001.
ISBN 80-07-00473-4
82(091) - literatúra slovenská - spisovatelia slovenskí - spisovatelia českí - obsahy literárnych diel - literatúra česká
vožná K93198 D
vožná K93199 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ