Ústava (základný zákon) Zväzu sovietskych socialistických republík / J. Chovanec prel., R. Trella prel. - Pravda, Bratislava, 1978.
ZSSR - deklarácie - hymna - Ústava ZSSR - 34
neznáma K55320 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ