Objatie : Antológia súčasnej chorvátskej novely / Branislav Choma prel. - Slovenský spisovatež, Bratislava, 1978.
literatúra chorvátska - novely povojnové - novely spoločenské
neznáma K55591 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ