Po noci svitanie : Antológia súčasných afrických poviedok / Viera Pawliková-Vilhanová prel., Viera Pawliková-Vilhanová zost. - Slovenský spisovatež, Bratislava, 1978.
literatúra africká - antológie - poviedky
neznáma K55596 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ