Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež / Ondrej Sliacky a kol. - Mladé letá, Bratislava, 1978.
spisovatelia slovenskí - slovníky náučné - 82 - biografie - spisovatelia - autori - autori slovenskí - literatúra - literatúra detská - literatúra pre mládež
voľná K55937 D
K55939 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ