Zajtra veľmi rád / Ilie Tanasache , Hilda Bunčáková prel. - Smena, Bratislava, 1977.
literatúra rumunská - romány spoločenské - romány humoristické - mládež - príbehy ľúbostné
voľná K56312 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ