O začiatkoch žudských dejín : (Problémy paleopsychológie) / B. F. Poršnev , Raisa Kopsová prel. - Pravda, Bratislava, 1979.
dejiny - žudstvo - psychológia - filozofia - idea - reč žudská - imitácia - myslenie - 14
neznáma K56357 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ