Fiškus zo VII. triedy / Kornel Makuszynski , Peter Čačko prel., Juraj Deák ilustr. - Mladé letá, Bratislava, 1979.
Edícia Dobré slovo
literatúra požská - príbehy dobrodružné - 884-31(087.5)
K57036 MC
vožná K57037 ML
neznáma K57038 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ