Snímanie masiek : Eseje / Štefan Žáry - Slovenský spisovatež, Bratislava, 1979.
literatúra slovenská - eseje
neznáma K57314 D
vožná K57315 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ