Bojové šastie / Michailo Lalič , Ján Jankovič prel. - Pravda, Bratislava, 1979.
literatúra srbochorvátska - príbehy vojnové - boje národnooslobodzovacie - dejiny európske - kráž Nikola
vožná K57355 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ