Tajomstvá fyziky / Vladimír Bužek prel., Tajomstv zahl. - Slovart, Bratislava, 2001.
Edícia Encyklopédia školáka
ISBN 80-7145-539-3
53(031) - encyklopédie školské - fyzika
vožná K93242 ML
vožná K93392 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ