Cesty - necesty / Vitalij Filip , Valéria Leskovská prel., Dušan Nágel ilustr. - Mladé letá, Bratislava, 1979.
literatúra sovietska - romány autobiografické - pre čitatežov od 11 rokov
neznáma K58040 ML
neznáma K58041 MC

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ