Perfektný chlapec / Sylvia Schneiderová , Anna Lackovičová prel., Mária Čierna prel. - Mladé letá, Bratislava, 2001.
ISBN 80-06-01067-6
613.4 - zdravie - starostlivos o telo
K93261 ML
vožná K93262 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ