Slovensko : Kultúra / Stanislav Šmatlák zost. - Obzor, Bratislava, 1979.
Slovensko - kultúra - príroda - žudia - dejiny - umenie výtvarné - architektúra - literatúra - divadlo - jazyk slovenský - 908
neznáma K58511 D
neznáma K58512 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ