Komisia / Sergej Zalygin , Juraj Klaučo prel. - Slovenský spisovatež, Bratislava, 1979.
romány spoločenské - literatúra sovietska - romány súčasné - revolúcia ruská
vožná K58850 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ