Štyridsiaty štvrtý : Udalosti Pozorovania Reflexie / Zbigniew Zaluski , Felix Uváček prel., Felix Uváček prel. - Slovenský spisovatež, Bratislava, 1979.
literatúra požská - dejiny - Európa - Požsko - eseje - politika - 355
vožná K58851 D
K58852 MC

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ