Veľký náčelník Tekumseh : Rozprávaneie o sláve a páde červeného muža, spracované podľa starých prameňov / Fritz Steuben , Štefan Teren prel., Jaromír Vraštil ilustr. - Mladé letá, Bratislava, 1980.
literatúra nemecká - romány dobrodružné - pre čitateľov od 11 rokov - 830-31(087.5)
neznáma K59927 ML
K59929 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ