Kniha pre mladých hudobníkov / Jana Böhmová prel., Knih zahl. - Príroda, Bratislava, 1997.
ISBN 80-07-00924-8
78 - 681.81 - hudba - skladatelia hudobní - teória hudby - nástroje hudobné
vypožičaná K93303 ML
voľná K93387 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ