Word 2000 / Rebeca Gilpin , Ladislav Rosenberg prel., Emma Dodd ilustr. - Príroda, Bratislava, 2001.
Edícia Ako na to žahko a rýchlo
ISBN 80-07-00141-7
681.3 - počítače - programy počítačové - Word 2000
vožná K93306 ML
vožná K93307 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ