Skaza planéty Faena / Alexandr Kazancev , Elena Linzbothová prel., Teodor Rotrekl ilustr. - Mladé letá, Bratislava, 1980.
Edícia Stopy
romány fantastické - pre čitatežov od 11 rokov - literatúra ruská
K60341 D
neznáma K60342 ML
neznáma K60343 ML
vyradená K60344 MC

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ