Ilustrované dejiny ZSSR / Juraj Klaučo prel., Ilustrovan zahl. - Mladé letá, Bratislava, 1980.
ZSSR - dejiny - knihy náučné - 947
vožná K60360 ML
neznáma K60361 ML
vožná K60488 D
neznáma K60489 MC
neznáma K60490 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ