Počítačová grafika a animácia / Asha Kalbag , Ladislav Rosenberg prel., Russell Punter ilustr., Michael Wheatley ilustr., Merrick Brewer ilustr. - Príroda, Bratislava, 2001.
Edícia Ako na to žahko a rýchlo
ISBN 80-07-00660-5
681.3 - počítače - grafika - animácie
vožná K93312 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ