Rímske právo súkromné / Karol Rebro - Obzor, Bratislava, 1980.
právo rímske - učebnice vysokoškolské - poriadok právny - Rím - právo vecné - právo záväzkové - právo dedičské - 347
neznáma K60607 D
neznáma K60608 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ