Robotnícka žurnalistika v sociálnom a národnom hnutí Slovákov(1897-1918) / Fraňo Ruttkay - Matica slovenská, Martin, 1980.
Edícia Teória a výskum
žurnalistika - Slovensko - tlače - noviny - Robotnícke noviny - 07
voľná K60990 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ