Tenis : Encyklopédia / Ivan Lichner - Šport, Bratislava, 1980.
šport - tenis - encyklopédie - 796.342(03)
voľná K61486 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ